Nikon × Fuji Rock Festival '12

_BFW_1207_NIKON_FRF_014.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_015.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_084.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_077.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_038.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_039.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_045.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_091.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_018.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_051.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_082.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_068.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_087.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_106.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_088.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_095.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_102.jpg

_BFW_1207_NIKON_FRF_098.jpg

BFW_1207_NIKON_FRF_023.jpg

Staff

Client : NIKON CORPORATION
Produce : Mie Koshihara (PARAGRAPH)

Photo
Shinsuke Kamioka
Masashi Nagao
Yusaku Aoki

Direction
Shiro sasahara (PARAGRAPH)
Tetsuya Kurita (PARAGRAPH)
Hiroyuki Kojima (basefive)

bf_works_1204_UTGP_2.jpg

bf_works_1204_UTGP_3.jpg


cut01_045.jpg

cut11_076.jpg

cut06_072.jpg

cut13_018.jpg

Staff

Client : UNIQLO


Creative Direction
Tomohiro Kaji
(UNIQLO CREATIVE)


Art Direction
Junichi Saito
(ARCHTYP)


Photo
Yuji Kawata


Styling
Takuro Tsuchida


Hair&Make-up
Kazuya Matsumoto
(FEMME)


Direction
Hiroyuki Kojima
Yuki Motomura