171013mimg_1_m.jpg

1166T_171009ecTxp7.jpg

1166T_171009e3uZCx.jpg

1166T_171009cZ47Vh.jpg

Staff

Photo:Mari Shimmura
Styling:Makoto Fukuda
Hair:Sachi
Make-up:Yumi Ono
Model:Nanami Kano(Orange)
Text:Tomoko Hirasawa
Coordinate:Shoko Sakai